BÀI TUYÊN TRUYỀN GPMB KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI PHÍA BẮC TIỂU KHU IX

Xem chi tiết

Thực hiện văn bản số 168/UBND-VP3 ngày 22/4/2021 của UBND Tỉnh Ninh Bình và Văn bản số  780/UBND-GPMB ngày 26/4/2021 của UBND Thành phố Ninh Bình về việc GPMB thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Bắc tiểu khu IX thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Tổng diện tích thực hiện dự án là 40,7 ha (trong đó bao gồm xã Ninh Nhất và xã Ninh Mỹ). Tại xã Ninh Nhất tổng số hộ ảnh hưởng cần GPMB thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Bắc tiểu khu IX gồm 327 hộ.

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 7/5/2021 về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới phía Bắc tiểu khu IX thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. UBND thành phố Ninh Bình đã giao cho các phòng, ban đơn vị có liên quan và UBND xã Ninh Nhất triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 5/2021 theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Sau khi thực hiện các thủ tục theo trình tự quy định gồm: Kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và giải quyết các ý kiến kiến nghị sau khi công khai phương án. UBND thành phố Ninh Bình đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 266/327 hộ gia đình. Về cơ bản, các hộ dân có đất bị thu hồi đều đồng tình, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, đã chấp hành theo Quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án được phê duyệt và không có ý kiến nào khác. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại một số hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án đã được UBND thành phố Ninh Bình phê duyệt. Cụ thể như sau:

1. Thôn Thượng Bắc:

          - Tổng số hộ bị ảnh hưởng =150 hộ .

- Số hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng: 114 hộ đạt 76%

- Số hộ chưa nhận tiền: 36 hộ bằng 24%, trong đó:

2. Thôn Đề Lộc:

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng 94 hộ

- Số hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng: 70 hộ đạt 74,5%

- Số hộ chưa nhận tiền: 24 hộ bằng 25,5%.

3. Thôn Nguyễn Xá:

 Tổng số hộ bị ảnh hưởng 83 hộ gồm: 82 hộ đã nhận tiền đạt 98,8%; 01 hộ chưa nhận tiền bằng 1,2%.

Phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đã được tính toán đảm bảo đúng đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại thời điểm phê duyệt; trình tự, thủ tục thu hồi đất và phê phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; các ý kiến kiến nghị của các hộ đã được giải thích, làm rõ.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, UBND xã Ninh Nhất chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiếp tục vận động các hộ gia đình tự nguyện chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo nguồn lực trong quá trình xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng xã Ninh Nhất; đó là trách nhiệm, niềm vinh dự và tự hào của mỗi ng­ười dân, nhất là đối với các hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn xã Ninh Nhất. Vì lợi ích chung của quê hương Ninh Bình, trong đó có xã Ninh Nhất, đề nghị các hộ gia đình thuộc phạm vi GPMB tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng thuận, chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.

BBT

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 475
  • Tất cả: 243,111
Đăng nhập